5 เกมจาก PG Slot ที่น่าเล่นที่สุด

5 เกมจาก PG Slot ที่น่าเล่นที่สุด

Medusa 2 PG Slot​

Medusa 2 PG Slot

– การเสาะหาของเพอร์ซิอุส เป็นเกมวิดีโอสล็อตแบบ 5 เพลา 3 แถวที่มีการแทนที่ต้วยWd, ฟีเจอร์เพลาหิน, ฟีเจอร์เลือก หม้อ, ชุดสะสมหิน- – – วิญญาณ และการต่อสู้กับเมดูซ่า ในฟีเจอร์การ หมุนฟรี

– เกมนี้เล่นโดยมี 30 ไลน์เติมพัน (คงที่) ระดับเติ้มพันที่ 1 ถึง 10 แ ละขนาดเดิมพันที่ 0.01 ถึง 1.25
– ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่โดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”
– ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่โดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมฟัน”
– จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”
– “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพั
– “หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก
– ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม “ตารางการจ่ายเงินรางวัล”

 

Ganesha Gold PG Slot​

Ganesha Gold PG Slot

– หองแห่งคเณศ เป็นเกมสล็อตวิดีโอแบบ 5 เพลา 3 แถวที่มีฟีเจอร์การหมุนฟรีพร้อมตัวคุณสูงสุดถึง x20

– ตัวเกมบันเล่นโดยมีเดิมพันหลัก 30 ครังต่อ 243 วิธี (คงที) ระดับเดิมพันที่ 1 ถึง 10 และขนาดเดิมฟันที่ 0.01 ถึง 0.10
– ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”
– ระดับเมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”
– จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”
– “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน

– “หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก

– ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม”ตารางการจ่ายเงินรางวัล”

– รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คุณด้วยขนาดเติมพันและระตับเดิมพัน

Tomb of Treasure PG Slot​

Tomb of Treasure PG Slot

– สุสานมหาสมบัติ เปิ่นเกมสล็อตวิดีโอแบบ 5 เพลา 3 แถวที่มีเพลแบบขยายสูงสุดถึง 6 แถวระหว่างการหมุนซ้ำ

– ตัวเกมนั้นเล่นโดยมีเดิมพันหลัก 10 ครั้งต่อ 243 วิธี (คงที) ระดับเดิมพันที่ 1 ถึง 10 และขนาดเติมพันที่ 0.01 ถึง 0.50

– ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”

– ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”

– จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”

– “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน

– “หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก

– ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม”ตารางการจ่ายเงินรางวัล”

– รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนทีแสดงใน “ตารางการจ่าย

Muay Thai Champion​

Muay Thai Champion

– เกมนี้เล่นโดยมี 20 ไลน์เติมพัน (คงที่) ระดับเดิมพันที 1 ถึง 10 และขนาดเดิมพันที่ 0.01 ถึง 0.50

– ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเติมพัน”

– ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่โดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”

– จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”

– “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน

– “หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก

– ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ยเงินรางวัลจะเป็นไปตาม “ตารางการจ่ายเงินรางวัล”

– รางวัลจากไลน์เติมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คูณด้วยขนาดเติมพันและระดับเดิมพัน

 

– จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพ้นทีเล่น

game summon&conquer

Summon & Conquer

– อัญเชิญและพิชิต เป็นเกมสล็อตวิดีโอแบบ 5 เพลา 3 แถว ที่มีการแทนที่ด้วย Wild, โหมดเดิมพันโบนัสและฟิเจอร์โบนัสแบบตอบโต้

– “เกมนี้เล่นโดยมี 20 ไลน์เติมฟัน (คงที่) ระดับเดิมฟันที่ 1 ถึง 10 และขนาดเดิมพันที่ 0.01 ถึง 1.25

– ขนาดเดิมพันจะถูกตังค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”

– ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”

– จำนวนเดิมพันจะถูกตังค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”

– “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน

– “หมุนอัตโนมัติ จะทำการหมุนเล่นเกมโดยอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก

– ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม “ตารางการจ่ายเงินรางวัล”

– รางวัลเงินสดจากไลน์เติมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสตงใน “ตารางการจ่ายเงินรางวัล” คุณด้วยขนาดมพันและตัวคุณเดิมพัน

– จะจ่ายรางวัลเฉพาะรางวัลสูงสุดของแต่ละไลน์เดิมพันที่เล่น

จบไปแล้วสำหรับบทความ 5 เกมจาก PG Slot ที่น่าเล่นที่สุด

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest